Condes course setting
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Midlertidigt områdepåtryk

This forum is currently read only. You can not log in or make any changes. This is a temporary situation.
Jeg kunne ønske mig mulighed for at indtegne andre kategorier af områder end "forbudt område", "farligt område" og "midlertidig byggeplads". Aktuelt har jeg et område, hvor hugninger i en granskov midlertidigt er fyldt op med skovede træer. Altså et område med uigennemtrængelig "underbevoksning".
Et andet eksempel kunne være en midlertidig oversvømmelse.
Finn Arildsen
Re: Midlertidigt områdepåtryk
May 05, 2017 02:15PM
Hej Hans

Start med at tegne et forbudt område. Omkonfigurer derefter området ved at dobbeltklikke på det og vælge den signatur, du ønsker at bruge. Du kan vælge mellem Forbudt Område, Farligt Område, Byggeplads, og Hegn. Du kan også vælge, om området skal være rammet ind eller ej.