Condes course setting
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Pænere udskrifter på laserprinter

This forum is currently read only. You can not log in or make any changes. This is a temporary situation.
Når kort udskrives på mine farveprintere, bliver den gule farve for mørk og den gør det sværere at se banepåtrykket. Det kan løses ved at eksportere banen med menuen

Eksporter > Eksporter baner som bitmap > vælg filtype og skalering > Eksporter

Læg mærke til at man ikke kan bruge skaleringen 1:1000 - 1:2500 (i hvert fald ikke til kortfiler i 1:10.000).

Den eksporterede kortfil kan nu tilklippes og farvejusteres i grafikprogram. - Jeg eksporterer som TIF-fil og ændrer i Photoshop farvemætningen for gul til minus50%, Gul lightness til minus 50%, og Magenta farvemætning til +50%. Det giver kort som er lidt blege i det gule, men med tydeligt baneforløb.

Jeg har selv stor glæde af eksportere banerne i 1:5.000 i forbindelse med postudlægning. Så ser man kortdetaljerne tydeligere.