Condes course setting
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Stafet

Posted by Anders Gammelvind 
This forum is currently read only. You can not log in or make any changes. This is a temporary situation.
Stafet
January 16, 2004 04:02PM
Hej Finn jeg skal høre hvordan man benytter stafetfaciliternerne i Condes ?
Finn Arildsen
Re: Stafet
January 20, 2004 12:03AM
Hej Anders

Det er jo et lidt vidtfavnende spørgsmål. Så jeg må svare lidt generelt - og du er velkomment til at stille uddybende spørgsmål.

Condes understøtter "Farsta"-metoden for stafetter. Dvs. man laver een bane, som dækker alle gaflinger. Denne bane bliver til mange banekombinationer, som hver har sit kombinationsnummer og "gaflingsskema".

Man kan have op til fire grene i hver gafling, svarende til op til fire ture på stafetholdet.

Det er nok lettest at oprette postplaceringerne på forhånd - ved at bruge kortet, vælge "ny post"-værktøjet, og klikke på kortet, hvor hver post skal placeres.

Dernæst kan man oprette banerne. For stafetbaner er det nok lettest at lukke kortet og bruge "Bane/Ny Bane" menuen for hver bane, og indtaste posterne.

Med Condes følger et lille løb i filen model.wcd - som formentlig findes i mappen "C:\Programmer\Condes". I denne fil findes "Course 1", som er en stafetbane. Prøv at åbne denne fil og kig på hvordan "Course 1" er lavet. På kortet kan du få vist hver af banekombinationerne ved at vælge i "rullegardinet" i bjælken over kortet. Hvis du højreklikker på kortet og vælger "baneegenskaber" i den menu, som kommer frem, kan du se hvordan gaflingerne er lagt ind.

Ved udskrifterne fra menuen "Udskriv" kan man for hver bane vælge hvilke(n) kombination(er), man ønsker at udskrive.

Og der er i "Bane" menuen nogle stafet-relaterede oversigter, man kan udskrive. Dels lister over banekombinationer, dels lister med forslag til hvordan disse kan sammensættes til stafethold.

Dette var en kort indføring til emnet. Du er velkommen til at stille mere specifikke spørgsmål.

v.h.
Finn
Re: Stafet
January 20, 2004 09:50AM
Hej Finn

Jeg kan ikke gennemskue hvordan du får valgt de tre poster som er post 1 i eksemplet.
Finn Arildsen
Re: Stafet
January 20, 2004 11:06AM
Hej Anders

I bane-vinduet, hvor du indsætter poster, er der rubrikker, som hedder A, B, C og D. For hver "post" på banen, kan du angive et kontrolnummer i disse rubrikker. Hvis du bruger A, B og C får du tre grene.

Hvis en gren i en gafling er kortere, så lader du blot resten af grenen stå tom, fx. lader felterne for "B" stå tomme i resten af grenen.

Det står i øvrigt på ønskelisten at få givet stafetfunktionaliteten en overhaling, men listen er rigtig lang, så det er svært for mig at love hvornår dette realistisk kan ske.
Re: Stafet
August 31, 2004 11:46PM
Det er et lite problem hvis gaflete delstrekk har forskjellig antall poster.
Om B, C og D er tomme (fordi A-strekket har en ekstra post) så blir
automatisk A-strekkposten en fellespost.
Løsningen er å la B, C eller D ha størst antall poster, alternativt å la
de kortere delstrekkene alternere med å hoppe over poster, slik
at de blir "strukket".

Ellers er enmannsstafetter med separate sløyfer mye arbeid: Man burde
kunne "klippe" og "lime" inn lange gjentatte segmenter.

Stafettfunksjonen burde også bare generere riktige permutasjoner, dvs.
ikke "AAA"

Ellers er condes til stor hjelp, - tusen takk!

Mvh.
--- Øystein Nytrø
(ps. hvorfor distribuerer du ikke norske postbeskrivelser, - min
er komplett og oppdatert...ds)
Finn Arildsen
Re: Stafet
September 01, 2004 12:05AM
Jeg er helt enig - stafetfunktionen i Condes trænger til en opdatering. Dette er en af de punkter, som står på min to-do liste.

Mht. til dit PS - mener du, at du ikke får norske tekster for postbeskrivelserne, eller at de tekster, som følger med Condes, er mangelfulde?


v.h.
Finn